New factory

รับสมัครพนักงาน
รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

อบรม
อบรม

กิจกรรมอบรมภายนอกที่บริษัทจัดทำเพื่อเพิ่มปรับสิทธิภาพพนักงาน

New factory
New factory

บริษัทกำลังสร้างโรงงานผลิตขึ้นใหม่อีกที่นึง