News

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงานดังนี้

1. ตำแหน่ง QMR.

2. พนักงานหัวหน้าคลังสินค้า

3. พนักงานขับรถส่งของ

4. หัวหน้าแผนกเครื่องจักรต่างๆ

5. พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง

***รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อเบอร์บริษัทได้เลย***

เบอร์โทรบริษัท : 091-742-4245 , 086-342-5097 , 096-445-5969 , 02-313-7239