Products

ม้วนพลาสติก

สามารถกำหนดความหนา และ น้ำหนักต่อม้วนได้ พลาสติกชนิดม้วนเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปกำหนดความยาวด้วยตัวเองได้ สามารถกำหนดได้ทุกแบบทุกสี