Products

ถุงพลาสติกแบบมีแถบกาว

ถุงพลาสติกชนิดนี้ เป็นชนิดพิเศษที่มีแถบกาว เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องเขียน ซึ่งสามารถกำหนดขนาดได้ตามที่ต้องการ